ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြကို လိင္ပညာေပးကိစၥေတြ ဘာေၾကာင့္သင္ၾကားထားေပးသင့္တာလဲ။

စာခ်စ္သူတို႔ေရ…

ဆယ္ေက်ာ္သက္ဆိုတာ ပီဘိကေလးငယ္မဟုတ္ေတာ့ေပမဲ့ အရာရာကို မွန္ကန္စြာ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ခ်ႏိုင္ၿပီျဖစ္တဲ့ ရင့္က်က္တဲ့အရြယ္လည္း မဟုတ္ေသးျပန္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ပညာသင္ဆဲ၊ ဘဝတိုး တက္ေရးကို ရွာေဖြဖို႔ အားယူဆဲအရြယ္မွာ မွားယြင္းတဲ့ျပႆနာေတြေၾကာင့္ ဘဝလမ္းေၾကာင္း လြဲ ေခ်ာ္သြားမွာကို မိဘမ်ားအေနနဲ႔ စိုးရိမ္ပူပန္ၾကရပါတယ္။

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ မိဘမ်ားအေနနဲ႔ မိမိတို႔သားသမီးေတြဘဝခရီးသာ ယာေျဖာင့္ျဖဴးေစဖုိ႔ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ကတည္းက လိင္ပညာေပးကိစၥေတြ သင္ၾကားထားေပး သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳထားၾကပါတယ္။          ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ဆိုတာ သိခ်င္စိတ္ေတြ မ်ားၿပီး စူးစမ္းတတ္တဲ့အရြယ္ျဖစ္တာေၾကာင့္ အရာရာကို လက္တည့္စမ္းေလ့ရွိၾကပါတယ္။ သဘာဝ တရားဆိုတာ လြန္ဆန္လို႔မရတာေၾကာင့္ သိသင့္တာေတြႀကိဳတင္သင္ၾကားထားေပးျခင္းျဖင့္ အႏၱ ရာယ္ကို ကာကြယ္တာ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။ အဓိကအေနနဲ႔…

၁။ လိင္မႈကိစၥဆိုတာ ေပ်ာ္စရာဂိမ္းကစားနည္းတစ္ခုမဟုတ္ေၾကာင္း

၂။ လိင္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္တတ္တဲ့ေရာဂါမ်ားအေၾကာင္း

၃။ အကာအကြယ္မဲ့လိင္ဆက္ဆံျခင္းကေန ရရွိႏုိင္တဲ့ဆိုးက်ိဳးမ်ားအေၾကာင္း

၄။ ႐ုတ္တရက္ကုိယ္ဝန္ရႏုိင္တဲ့အေၾကာင္းတရားေတြအေၾကာင္း

စသျဖင့္ နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ကေလးေတြကုိ ေျပာျပထားသင့္ပါတယ္။

“ကာကြယ္ျခင္းက ကုသျခင္းထက္ ပိုမိုထိေရာက္တယ္” ဆုိတဲ့ စကားေလးအတိုင္းပါပဲ။ ဘဝျပ ႆနာဆိုတာ မျဖစ္ခင္ႀကိဳတင္ကာကြယ္တာအေကာင္းဆံုးမို႔ မိမိတုိ႔သားသမီးေတြကို ဆယ္ေက်ာ္ သက္အရြယ္ကတည္းက လိင္ပညာေပးကိစၥေတြကို နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ သင္ၾကားထား ေပးသင့္ပါတယ္။

စာခ်စ္သူမ်ားအတြက္ အသိပညာဗဟုသုတေလးေတြ ရရွိေစဖို႔ ယခုစာေစာင္ေလးကို ဂႏၳဝင္ မဂၢဇင္းနဲ႔ Lydia တို႔မွ ပူးေပါင္းတင္ဆက္ထားပါတယ္။