အစားေခ်းမ်ားတဲ့ သင့္ကေလးေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ေနတယ္ဆိုရင္…။

ကေလးကို ထမင္းေကြ်းခါနီးတိုင္း ထမင္းတစ္လုတ္၊ တုတ္တစ္ခ်က္ လုပ္ေနရၿပီး မာရသြန္ေျပးသလို အေနာက္ကေန လိုက္ေကြ်းေနရတဲ့ မိခင္မ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္ေလးေတြကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ရွင္။