ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္း အတြဲ (၂) ကို ထြက္ရွိလို႔လာပါၿပီ။

ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္း အတြဲ (၂) ကို

– မႏၲေလးၿမိဳ႕႐ွ္ိ ညိဳစာေပ ၊ နဂါးစာေပ ၊ ထြန္းဦးစာေပႏွင့္ စိတ္ကူးခ်ိဳခ်ိဳ။

– ရန္ကုန္ၿမိဳ႕႐ွိ ရာၿပည့္ ၊ စာေပေလာက ၊ စိတ္ကူးခ်ိဳခ်ိဳႏွင့္ အင္းဝ။

– ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ City Mart Supermarket မ်ားႏွင့္

– ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ေနၿပည္ေတာ္၊ မံုရြာႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မ်ားရွိ Ocean Super-center တို႔တြင္ အလြယ္တကူ သြားေရာက္ ဝယ္ယူဖတ္ရႈႏိုင္ပါၿပီရွင္။