ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းအတြဲ (၁) ထြက္ရွိလို႔လာပါၿပီ။

ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္း အတြဲ (၁) ကို

– မႏၲေလးၿမိဳ႕႐ွ္ိ ညိဳစာေပ ၊ နဂါးစာေပ ၊ ထြန္းဦးစာေပႏွင့္ စိတ္ကူးခ်ိဳခ်ိဳ။

– ရန္ကုန္ၿမိဳ႕႐ွိ ရာၿပည့္ ၊ စာေပေလာက ၊ စိတ္ကူးခ်ိဳခ်ိဳႏွင့္ အင္းဝ။

တို႔တြင္ အလြယ္တကူ သြားေရာက္ ဝယ္ယူဖတ္ရႈႏိုင္ပါၿပီရွင္။