စာသင္ခန္းအတြင္း ဖုန္းကိုင္ေဆာင္ခြင့္ပိတ္ပင္ထားတဲ့ တရုတ္တကၠသိုလ္မ်ား

တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ တကၠသိုလ္အခ်ိဳ႔မွာ စာသင္ခန္းအတြင္း ဟမ္းဖုန္းယူေဆာင္လာခြင့္ ပိတ္ပင္ထားပါတယ္။

တရုတ္သတင္းဌာနေတြက ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ပံုေတြအရ ထိုင္ယြမ္နည္းပညာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေတြဟာ အတန္းထဲမွာေနရာမယူခင္ တံခါးအဝင္က သတ္မွတ္ထားတဲ့ေနရာမွာ ဖုန္းေတြကို ထားခဲ့ရပါတယ္။ ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၲဝင္ မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆရာေတြကေတာ့ အခုလိုျပဳလုပ္တာဟာ ေကာင္းတဲ့အလုပ္ျဖစ္ျပီး ဖုန္းေတြစာသင္ခန္းထဲယူမလာမွသာ ေက်ာင္းသားေတြ စာကို ပိုအာရံုစိုက္ႏိုင္မယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။

ေခတ္မီနည္းပညာေတြနဲ႔ စမတ္ဖုန္းေတြဟာ လတ္တေလာမွ အရမ္းကို ေရပန္းစားလားပါတယ္။ ေဖာ္ျပခ်က္ တစ္ခုအရ တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ လူဦးေရတစ္ဝက္ခန္႔ (၆၆၈ သန္းခန္႔) က အင္တာနက္ သံုးေနၾကျပီး လူဦးေရ ၅၄၉သန္းက ဖုန္းေတြကို အဆက္အသြယ္လုပ္ဖို႔ သံုးေနၾကပါတယ္။

ထို႕အျပင္ သံုးစြဲသူေတြရဲ႕ ၇၈%ဟာ အသက္ ၁ဝ ႏွစ္မွ ၃၉ ႏွစ္ၾကားလူေတြျဖစ္ျပီး။ ၃၁.၄%က အသက္ ၂ဝ ႏွစ္မွ ၂၉ ႏွစ္ၾကားျဖစ္ၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီထဲမွာမွ ၂၄.၆%က ေက်ာင္းသားေတြျဖစ္ေနၾကပါတယ္။