ကိုဗစ္မတိုင္ခင္နဲ႔ ကိုဗစ္ေနာက္ပိုင္းကေလးေတြအေပၚသက္ေရာက္လာတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား…

blank

ဒီေန႔ကမၻာမွာလူတိုင္းေျပာေနၾကရတဲ့ေန႔စဥ္စကားလုံးကကိုဗစ္ပါပဲ။

႐ုတ္တရက္ေရာက္လာတဲ့ ကိုဗစ္ႀကီးကလူေတြရဲ့ဘဝေနထိုင္မႈပုံစံေတြတင္မကကေလးေတြရဲ့ ပညာသင္ၾကားမႈပုံစံေတြကိုပါ ေျပာင္းလဲေပးခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းပညာေရးကေနအြန္လိုင္းပညာသင္စနစ္ျဖစ္လာတာမို႔ ေဖေဖ၊ေမေမတို႔အတြက္ေကာကေလးေတြအတြက္ပါကိုဗစ္အခ်ိန္နဲ႔လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ လိုက္ပါေျပာင္းလဲရတာလြယ္ကူတဲ့ကိစၥေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။

ဒီလိုအခ်ိန္မွာေဖေဖ၊ ေမေမတို႔အေနနဲ႔ ကေလးေတြရဲ့ စာသင္ယူမႈစနစ္ အေျပာင္းအလဲအခ်ိန္မွာဘာေလးေတြကူညီေပးနိုင္မလဲဆိုတာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

blank blank blank blank blank blank blank blank