ေငြေၾကးခိုင္မာမႈကို စားပြဲခံုေလးတစ္ခံုလို သေဘာထားၾကည့္လိုက္ရင္….။

blank

ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ ေငြေၾကးခိုင္မာမႈက စားပြဲခံုေလးတစ္ခုံဆိုရင္ အဲ့ဒီခံုေလးကို ေထာက္ကန္ထားဖို႔ ဘယ္လိုအရာေတြက အေရးႀကီးတယ္လုိ႔ထင္လဲ။ အဲ့ဒီထုိင္ခံုေလးကို မယိုင္လဲေအာင္ ဘယ္လို ေဒါက္တိုင္ေတြနဲ႔ က်ားကန္ထားရမလဲဆိုတာကို ဒီစာေစာင္ေလးမွာ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank