ယာဥ္ေတြကို ဘာေၾကာင့္ Motor Insurance ထားရွိသင့္တာလဲ။

blank

သြားလာေရးပုိမိုလြယ္ကူအဆင္ေျပဖို႔အတြက္ ကားဝယ္စီးၾကတာေပမဲ့၊ တခ်ိဳ႕ေတြကလည္း ကားနဲ႔ စီး ပြားရွာၾကတာေပမဲ့ အခန္႔မသင့္ရင္ ကားမွာလည္း ေနာက္ဆက္တြဲကိစၥေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။

ဘယ္လို ေနာက္ဆက္တြဲကိစၥေတြနဲ႔ ဘာေၾကာင့္ Motor Insurance ထားရွိသင့္တာလဲဆိုတာကိုေတာ့ ပံုေလးေတြမွာ ဆက္ဖတ္ၾကည့္လိုက္ပါေနာ္။

blank blank blank blank blank blank blank blank blank