ဗီတာမင္ C ဓာတ္မ်ားမ်ားျဖည့္တင္းရင္း COVID-19 ကုိ ခုခံတြန္းလွန္ၾကမယ္။

          ကုိယ္ခံအားအထူးေကာင္းမြန္ဖို႔လိုအပ္ေနတဲ့ အခုလိုအခ်ိန္ကာလမ်ိဳးမွာ ဗီတာမင္ C ဆုိတာ မရွိမျဖစ္ပါ ပဲ။ ခႏၶာကုိယ္အတြက္လိုအပ္တဲ့ ဗီတာမင္ C ဓာတ္ပမာဏကိုလည္း ေန႔စဥ္လံုေလာက္ေအာင္ ျဖည့္တင္းထား ေပးသင့္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခ်စ္ခင္ရတဲ့မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ ဗီတာမင္ C ရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြနဲ႔ အစာလည္း ေဆး၊ ေဆးလည္းအစာဆိုသလို အိမ္မွာေနရင္း ေရြးခ်ယ္စားသံုးႏိုင္ဖုိ႔ ဗီတာမင္ C ၾကြယ္ဝတဲ့ အစားအစာေလး ေတြကို မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္။
 
ၾကည့္ၿပီးတဲ့အခါ ခ်စ္ခင္ရတဲ့သူေတြပါဖတ္ရေအာင္ ျပန္ SHARE ေပးဖို႔လည္း မေမ့ပါနဲ႔ေနာ္။