ကုိ႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ (Coronavirus) ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနခ်ိန္မွာ ကုိယ္ခံအားေကာင္းေအာင္ ဘယ္လိုေနၾကမလဲ။

ကုိ႐ုိနာဗိုင္းရပ္စ္ကေတာ့ လ်င္ျမန္တဲ့ႏႈန္းနဲ႔ ကမာၻ႕ႏိုင္ငံအႏွံ႔ကူးစက္ပ်ံ႕ပြားလ်က္ရွိေနတာ အားလံုး အသိ ပါပဲ။ ဒီလိုအခ်ိန္မွာ ကူးစက္ခံရႏိုင္ေျခနည္းဖုိ႔ဆိုရင္ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီက ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ကုိယ္ခံအားေကာင္း ေအာင္ေနထိုင္စားေသာက္ျခင္းနဲ႔ ကာကြယ္ဖို႔ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ကုိယ္ခံအားေကာင္းေလ ကူးစက္ခံရ ႏိုင္ေျခနည္းေလပါပဲ။

ဒါေၾကာင့္ ကုိယ္ခံအားေကာင္းေအာင္ ေနထိုင္စားေသာက္ႏိုင္မယ့္နည္းလမ္းေလးေတြကုိ မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္။

ဖတ္ၿပီးတဲ့အခါ တျခားသူေတြအတြက္လည္း ျပန္ SHARE ေပးလိုက္ပါဦးေနာ္။