အားအင္ကုန္ခန္းသလိုခံစားေနရတဲ့အခါ အားအင္ေတြျပန္ျဖည့္တင္းေပးမယ့္နည္းလမ္းမ်ား

တစ္ေန႔တစ္ေန႔ အလုပ္ေတြကမ်ား၊ ကားေတြကၾကပ္နဲ႔လႈပ္ရွားသြားလာရတာ စိတ္ေကာလူပါ အားအင္ ကုန္ခန္းစရာပါ။ အားအင္ကုန္ခန္းေနေတာ့ ေနာက္ရက္မွာ အလုပ္လုပ္ဖုိ႔ အဆင္မေျပပါဘူး။

ကုန္ခန္းသြားတဲ့ အားအင္ေတြကို အျမန္ဆံုးျပန္ျဖည့္တင္းေပးႏုိင္မယ့္နည္းလမ္းေလးတခ်ိဳ႕ကို မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္။