လူငယ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ခရီးထြက္တဲ့အခါ ဒါေလးေတြ မျဖစ္မေနခံစားခဲ့ပါ။

လူငယ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဘဝတစ္သက္တာလံုး အမွတ္ရေနေစမယ့္ ခရီးစဥ္တစ္ခုကို ဖန္တီးဖို႔ အသံုးဝင္မယ့္ အႀကံျပဳခ်က္ေလးေတြကို စာခ်စ္သူတို႔အတြက္ တင္ဆက္ေပးလုိက္ပါတယ္။ လိုအပ္တဲ့အခါ ဖတ္ၾကည့္လို႔ရေအာင္ share ထားလိုက္ပါဦးေနာ္။