ကေလးငယ္ေတြ ဖုန္းအသံုးျပဳခ်ိန္မ်ားရင္ ဘာေတြျဖစ္လာႏိုင္သလဲ။

စာခ်စ္သူတို႔ေရ…။

ဖုန္းေလးေပးထားရင္ ၿငိမ္က်ေနတဲ့အတြက္ ကေလးေလးေတြကို ဖုန္းေပးထားတာက ထိန္းရသက္သာတယ္ဟုတ္။ ကေလးေလးေတြကလည္း ဖုန္းေပးပါလို႔ ပူဆာတတ္လာၿပီဆိုရင္ မိဘအမ်ားစုကလည္း ၿငိမ္ရင္ၿပီးတာပဲလို႔ သေဘာပိုက္ၿပီး ဖုန္းေပးကိုင္တတ္ၾကပါတယ္။ ကေလးငယ္ေလးေတြ ဖုန္းအသံုးျပဳမႈတာက တကယ္ေကာ အထိန္းသက္သာေစတာလား။ ဘယ္လိုျပႆနာေလးေတြျဖစ္လာႏိုင္လဲဆိုတာ ဖတ္ၾကည့္လိုက္ပါဦးေနာ္။