က်ိဳးတာပဲ့တာ မဟုတ္ေပမယ့္ သင့္ကေလးကို ထိခိုက္ေစမယ့္ က်န္းမာေရးျပႆနာေတြ

ဂႏၳဝင္စာခ်စ္သူေဖေဖေမေမတို႔ေရ…

သားသားမီးမီးေလးေတြကို ထိခိုက္ဒဏ္ရာမရေအာင္ပဲ ဂရုစိုက္ေပးေနလား။ တကယ္ေတာ့ အခ်ိဳ႕က်န္းမာေရးျပႆနာေလးေတြဟာ သင့္ကေလးကို ထိခိုက္ဒဏ္ရာေတြထက္ေတာင္ ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ဘယ္လိုက်န္းမာေရးျပႆနာေလးေတြလဲဆိုတာကို ဒီစာေစာင္ေလးမွာ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။