ကေလးေတြကုိ ဘာေၾကာင့္ အျပင္ထြက္ကစားခြင့္ေပးသင့္တာလဲ။

           သားသမီးကို မခ်စ္တဲ့မိဘဆိုတာေတာ့ မရွိပါဘူး။

ခ်စ္လြန္းလို႔လည္း မိဘေတြအေနနဲ႔ ကေလးေတြ ဘယ္သြားသြား၊ ဘာလုပ္လုပ္ စိတ္ပူၾကပါတယ္။ စိတ္မခ်ျဖစ္ၾကပါတယ္။

တခ်ိဳ႕ေတြဆိုရင္ အျပင္ထြက္ကစား ရင္ စိတ္မခ်တဲ့အတြက္ အိမ္ထဲမွာပဲ ကစားေစပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ အႏၱရာယ္မရွိဘူးဆိုရင္ ကေလးေတြကို အိမ္ျပင္ထြက္ၿပီး လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေဆာ့ကစားခြင့္ေပးသင့္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အျပင္ထြက္ ေဆာ့ကစားျခင္းမွာ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနလို႔ပါ။