ခႏၶာကိုယ္ကုိက္ခဲနာက်င္ရတဲ့အေၾကာင္းရင္းမ်ား

          တစ္ခါတေလမွာ ဘာေၾကာင့္မွန္းမသိ ခႏၶာကိုယ္ကိုက္ခဲေနတာေတြကို ႀကံဳေတြ႕ဖူးမွာပါ။ ဘာ ေၾကာင့္မွန္းမသိေတာ့ ဘယ္လိုကုသရမွန္းလည္းမသိဘူးေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ကိုက္ခဲနာက်င္မႈေတြျဖစ္တဲ့အခါ နား လည္ကုသႏုိင္ေစဖို႔ ကိုက္ခဲနာက်င္မႈျဖစ္ေပၚေလ့ရွိတဲ့အေၾကာင္းရင္းတခ်ိဳ႕ကို ဂႏၳဝင္မွမွ် ေဝေပးလိုက္ပါတယ္။