ကိုယ္ဝန္ကိုထိခိုက္ေစႏိုင္တဲ့ အျပဳအမူေလးေတြ……

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္ကာလကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာျဖတ္သန္းခ်င္ၾကတာက မိခင္ေလာင္းတုိင္းရဲ႕ ဆႏၵပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ျဖတ္သန္းႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ဗိုက္ထဲက ကေလးငယ္ေလးကို ေကာင္းမြန္စြာေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေစဖို႔ အသံုးဝင္မယ့္ စာေစာင္ေလးကို စာခ်စ္သူတို႔အတြက္ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ခ်စ္ခင္ရသူေတြအတြက္လည္း ေဝမွ်ေပးဖို႔ မေမ့ပါနဲ႔ေနာ္။