မိုးရာသီမွာ ကေလးေတြျဖစ္ေနက် က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား

            မိုးလို႔ေျပာလိုက္ရင္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ေနခ်င္စရာရာသီေလးတစ္ခုကို ျမင္မိစရာပါ။ ဒါေပမဲ့… ေအး ျမတဲ့ မိုးစက္ေတြကလည္း လူေတြအတြက္ က်န္းမာေရးျပႆနာေတြကို သယ္ေဆာင္လာပါတယ္။ အထူးသ ျဖင့္ ႏုနယ္တဲ့ကေလးေတြအတြက္ မိုးရာသီက က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားစြာကို ေပးႏိုင္ပါတယ္။