သင့္အတြက္ အေကာင္းဆံုးစာသင္ႏွစ္ျဖစ္ေစဖုိ႔ ဦးေႏွာက္စြမ္းရည္ကို ျမႇင့္တင္ေပးမယ့္နည္းလမ္းမ်ား

           စာခ်စ္သူတို႔ေရ… ဦးေႏွာက္ဆိုတာ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ျဖစ္တည္မႈမွာ အႀကီးမားဆံုး အစိတ္အပုိင္း အ ေနနဲ႔ ပါဝင္ေနတဲ့အရာျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ပညာသင္ၾကားေနတဲ့ လူငယ္အရြယ္မွာ ထူးခၽြန္ေအာင္ျမင္ဖို႔ ဆိုရင္ ဦးေႏွာက္မွတ္ဉာဏ္ထက္ျမက္ေနဖုိ႔ အေရးႀကီးလွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ရပ္တည္ရာ ပညာေရးနယ္ပယ္မွာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစဖုိ႔ အႀကံျပဳခ်က္ေကာင္းေလးေတြ မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္။