ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈေတြခ်န္ခဲ့ၿပီး အားအင္ျပည့္ဝတဲ့ေန႔ရက္ေတြဆီ ခ်ီတက္ႏိုင္ေစမယ့္နည္းလမ္းမ်ား

တစ္ေန႔တစ္ေန႔ သြားလာလႈပ္ရွားရင္း ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈေတြနဲ႔ စိတ္ေမာ၊ လူေမာျဖစ္ေနၿပီလား။ စိတ္ေမာလူေမာျဖစ္ရတာေတြမ်ားလာရင္ က်န္းမာေရးလည္း ထိခိုက္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အားအင္ျပည့္ဝၿပီး က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ေန႔ရက္ေလးေတြဆီ လန္းဆန္းတက္ၾကြစြာ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ေစဖုိ႔ နည္းလမ္းေကာင္းေလးေတြ မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္။