ဝမ္းဗိုက္ကအဆီေတြကို ေလာင္ကၽြမ္းေပးႏိုင္မယ့္ အစားအစာမ်ား

ခႏၶာကိုယ္အလွပ်က္ေစတဲ့ ဝမ္းဗိုက္ကအဆီပိုေတြကို အစားစားရင္း ေခ်ဖ်က္ႏုိင္ပါတယ္။ အဆီအဆိမ့္ေတြကို ေရွာင္ၿပီး ပံုမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့အစားအစာေတြကိုပဲစားမယ္ဆိုရင္ သိသိသာသာဗိုက္ခ်ပ္သြားတာကို ေတြ႔ရမွာပါ။