ရက္ ၁ဝဝအတြင္း ေသသပ္လွပတဲ့ အိမ္ေလးတစ္လံုး ျဖစ္လာေစဖို႔

၁။ အိမ္မွာ ရႈပ္ေထြးေနတာေတြကို ရွင္းဖို႔ ရက္ ၁ဝဝ စာ အခ်ိန္ဇယားဆြဲၿပီး အစီအစဥ္ခ်ပါ။

ဥပမာ – ပထမေန႔မွာ ရႈပ္ပြေနတဲ့ မဂၢဇင္းေတြကို ရွင္းမယ္။

  • ဒုတိယေန႔မွာ ရႈပ္ပြေနတဲ့ အေခြေတြကို ရွင္းမယ္။
  • တတိယေန႔မွာ ရႈပ္ပြေနတဲ့ မီးဖိုေခ်ာင္ကိုရွင္းမယ္ စသျဖင့္ေပါ့။

၂။ အသံုးျပဳၿပီးပစၥည္းေတြကို ေနရာတက်ျပန္ထားတတ္တဲ့အက်င့္လုပ္ပါ။ ယူတဲ့ေနရာမွာ ျပန္ထားပါ။ ဖြင့္ၿပီးရင္ ျပန္ပိတ္ပါ။ ျပဳတ္က်သြားရင္ ျပန္ေကာက္ပါ။ ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္သည္။

၃။ တစ္အိမ္လံုးမွာရွိတဲ့ ျပန္လည္ျပဳျပင္ရမယ့္ အရာဝတၳဳေလးေတြကို မွတ္သားထားၿပီး တစ္ေန႔တစ္ခု ျပဳျပင္ပါ။ ဥပမာ -ကၽြမ္းေနတဲ့မီးလံုး လဲရမယ္၊ အက်ႌမွာ ျပဳတ္ေနတဲ့ၾကယ္သီးျပန္တပ္ရမယ္ စသျဖင့္ေပါ့။

တစ္ေန႔တစ္ေန႔ ဒီလိုေလးေတြလုပ္သြားရင္ ေရရွည္မွာ သင့္ဘဝ ဘယ္ေလာက္ရွင္းလင္းျပီး စနစ္က်ေနလိမ့္မလဲေနာ္။