ရက္ ၁ဝဝအတြင္း ပိုမိုက်န္းမာတဲ့ခႏၶာကိုယ္ ပိုင္ဆိုင္ေစဖို႔

၁။ ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ တစ္ေပါင္က်ဖို႔ ကယ္လိုရီ ၃၅ဝဝ ေလာင္ကၽြမ္းပစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ တစ္ရက္မွာ ၁၇၅ ကယ္လိုရီေလွ်ာ့စားရင္ ရက္ ၁ဝဝ အတြင္း ၅ေပါင္ေလ်ာ့က်သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂။ တစ္ရက္ကို အသီးအရြက္ ၅မ်ိဳး ပံုမွန္စားေပးပါ။

၃။ တစ္ရက္ကို သစ္သီး ၅မ်ိဳး ပံုမွန္စားေပးပါ။

၄။ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစမယ့္အစားအစာ (junk food) ေတြကို အကန္႔အသတ္နဲ႔ စားပါ။

၅။ အစားအေသာက္အလြန္အမင္းစားသံုးျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ ပိုေသးတဲ့ပန္းကန္နဲ႔ စားပါ။

၆။ သဘာဝသစ္သီးေဖ်ာ္ရည္ေတြကိုပဲ ေသာက္သံုးပါ။ ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္သည္။

၇။ Gas မ်ားတဲ့ ဓာတုေဖ်ာ္ရည္ေတြအစား ေရေအးေအးေလးကိုပဲ ေသာက္သံုးပါ။

၈။ က်န္းမာေရးနဲ႔ညီညြတ္တဲ့ မနက္စာ ၁ဝမ်ိဳးကို စာရင္းျပဳလုပ္ထားပါ။

၉။ က်န္းမာေရးကို အေထာက္အကူျပဳတဲ့ ေန႔လည္စာနဲ႔ ညေနစာ ၂ဝမ်ိဳးကို စာရင္းျပဳလုပ္ထားပါ။

၁ဝ။ က်န္းမာေရးနဲ႔ညီညြတ္တဲ့ အဆာေျပစားစရာ ၁ဝမိ်ဳးကို စာရင္းလုပ္ထားပါ။

၁၁။ အထက္ပါစာရင္းေတြကို ၾကည့္ရႈေလ့လာၿပီး တစ္ေန႔တာစားစရာကို ကိုယ္တုိင္စီမံခ်က္ျပဳတ္ပါ။

၁၂။ တစ္ေန႔လံုးစားသံုးလိုက္တဲ့ ကယ္လိုရီပမာဏကို တြက္ခ်က္ပါ။ ေနာက္တစ္ေန႔မွာ ထိုကယ္လိုရီေတြကို ျပန္လည္ေလာင္ကၽြမ္းႏိုင္ေအာင္လို႔ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ပါ။

၁၃။ တစ္ေန႔မွာ မိနစ္ ၂ဝေလာက္ ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္း ပံုမွန္လုပ္ပါ။

၁၄။ တစ္ေန႔ကို ေျခလွမ္း ၁ဝဝဝဝ ခန္႔ ေလွ်ာက္လွမ္းပါ။

၁၅။ အပတ္တိုင္း ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို တိုင္းတာပါ။ မွတ္တမ္းျပဳလုပ္ထားပါ။

၁၆။ ေရမ်ားမ်ား ေသာက္ပါ။

၁၇။ ေန႔စဥ္ အသက္ရွဴေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ပါ။ တရားထိုင္ပါ။ စိတ္ကိုတည္ၿငိမ္စြာ ထားပါ။