သပြတ္အူ ရဲ႕ ေကာင္းႀကိဳးမ်ား

သပြတ္အူဟာ ေခၽြးေပါက္ေတြကို က်ဥ္းေစတဲ့အျပင္ ေခၽြးေပါက္ေတြထဲမွာ ပိတ္ဆို႔ေနတဲ့ အဆီနဲ႔ အညစ္အေၾကးေတြကို ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဝက္ၿခံေတြျဖစ္မလာေအာင္လည္း တားဆီးေပးတယ္။

အသားအေရကို အက္ကြဲေစတဲ့ ဆဲလ္ေသေတြကို ဖယ္ရွားေပးတယ္။

ၿပီးေတာ့ မိတ္ကပ္အၾကြင္းအက်န္ေတြကိုလည္း အေရျပားအတြင္းပိုင္းအထိ သန္႔ရွင္းေပးႏုိင္ပါတယ္။