အေျခအေနတိုင္းမွာ အေကာင္းဆံုး ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔

0
1691
Photo Reference: http://blog.matrisms.com/?p=14363

၁။ သင့္ခံစားမွုကို ေဖာ္ျပဖို႔ွ မ်က္ရည္ေတြကို အားမကိုးနဲ႕။

၂။ သင့္ေဒါသေပါက္ကြဲဖို႔ စကားလံုးေတြကို အားမကိုးနဲ႔။

လူတစ္ေယာက္ အေျခအေနတိုင္းမွာ အေကာင္းဆံုး ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာထက္

စိတ္ဓာတ္အင္အားေတာင့္တင္း ခိုင္မာမႈက အဓိကက်ပါတယ္။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၲဝင္ မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္။