ဘယ္သူတရားပ်က္ပ်က္ ကုိယ္မပ်က္ေစဖို႔

0
3900

တခ်ိဳ႕လူေတြက အတၱၾကီးျပီး နားမလည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဆိုးရြားၾကပါလိမ့္မယ္။

      ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ခြင့္လႊတ္ေပးလိုက္ပါ။

သင့္လိုက္ေလ်ာ ၾကင္နာမႈေတြကို လူေတြက အေပၚယံလို႔ သတ္မွတ္ေကာင္း သတ္မွတ္ႀကပါလိမ့္မယ္။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ၾကင္နာျမဲၾကင္နာေပးပါ။

သင္ေအာင္ျမင္လာတဲ့အခါ မိတ္ေဆြအတုအေယာင္ေတြေရာ ရန္သူအစစ္အမွန္ ေတြပါေပၚလာႀကပါလိမ့္မယ္။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ့္လမ္းကိုကိုယ္ ေရွ႕ဆက္သြားေနပါ။

သင္အႏွစ္ႏွစ္ အလလက တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ အရာကို တစ္စံုတစ္ေယာက္က ခဏေလးအတြင္းမွာ ဖ်က္ဆီးေကာင္း ဖ်က္စီးပစ္လိမ့္မယ္။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဆက္ေလ်ွာက္ျမဲ ေလွ်ာက္ေနလိုက္ပါ။

သင္အရမ္းရိုးသားမယ္ဆို လူေတြကသင့္ကို လွည့္စားေကာင္း လွည့္စားႏိုင္လိမ့္မယ္။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ရိုးသားျမဲ ရိုးသားေနပါ။

အျမဲ ေပ်ာ္ရႊင္တက္ၾကြေနမယ္ဆိုရင္ လူေတြသင့္ကို မနာလိုျဖစ္ႀကပါလိမ့္မယ္။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားပါ။

သင္ဒီေန႔လုပ္ခဲ့တဲ့ ေကာင္းတဲ့လုပ္ရပ္ေတြကို အသိမွတ္ျပဳခံခ်င္မွ ၿပဳခံရပါလိမ့္မယ္။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေကာင္းတဲ့လုပ္ရပ္ေတြကို ဆက္လုပ္ေနပါ။

ကမၻာၾကီးကို သင္ေပးႏိုင္သေလာက္ အေကာင္းဆံုးေတြ ေပးလိုက္ပါ။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၲဝင္ မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္။