လက္ေတြ႕ဆန္တဲ့ ခ်စ္သူနဲ႔ ရုိမန္တစ္ဆန္တဲ့ ခ်စ္သူ ဘာကြာတာလဲ။

0
847

စာခ်စ္သူတို႔ေရ….

“အခ်စ္ဆိုတာ ဘာလဲ” လို႔ေမးရင္ မတူညီတဲ့ အျမင္ေတြ အမ်ားႀကီး ၾကားရလိမ့္မယ္ ဟုတ္။ အခ်စ္ဆိုတာကို တိက်တဲ့ ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြနဲ႔ ေျပာျပလုိ႔မရႏိုင္ေပမဲ့ သင္ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ ခ်စ္ျခင္းဟာ လက္ေတြ႕မွာ အေျခတည္တဲ့ ခ်စ္ျခင္းလား။ ရိုမန္တစ္ဆန္တဲ့ ခ်စ္ျခင္းမ်ိဳးလားဆိုတာ ခြဲျခားၾကည့္ႏုိင္ေစဖို႔ လက္ေတြ႔ဆန္တဲ့ခ်စ္ျခင္းနဲ႔ ရိုမန္တစ္ဆန္တဲ့ ခ်စ္ျခင္းရဲ႕ ကြာျခားခ်က္ေလးကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။