ခ်စ္ၿခင္းႏွင့္ ထိမ္းၿမားလက္ထပ္ၿခင္းအေပၚ ကြာဟေသာထင္ၿမင္ခ်က္မ်ား

0
856

ၿမန္မာႏုိင္ငံဟာ လြန္ခဲ့သည့္ အတိတ္ကာလႏွင့္ ႏွုိႈင္းယဥ္ လုိက္မယ္ဆုိရင္ စီးပြားေရးႏွင့္ နုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးလုပ္ငန္းက႑မ်ား မွာ သိသာစြာ ၿပဳၿပင္ ေၿပာင္းလည္းမွဳမ်ား ရွိေနပါၿပီ။  ေၿပာင္းလည္းမွဳမ်ားရွိလာသည္ ႏွင့္အညီ ကမၻာမွလည္း အမိႏုိင္ငံ ၏သဘာ၀အလွတရား ႏွင့္ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာမ်ားကုိွ ပုိမုိ သိၿမင္လာေနၿပီၿဖစ္ပါတယ္။  ပုိၿပီးစိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတာကေတာ့ ႏုိင္ငံၿခားသားမ်ား ပုိမုိ၀င္ေရာက္ လာသည္ႏွင့္ အတူ mixed marriage ဆုိသည့္ လူမ်ဴိးၿခားလက္ထပ္ထိမ္းၿမားၿခင္းက႑မ်ားလည္း ပုိမုိ စေတြ႕ၿမင္ႏုိင္လာပါၿပီ။ ေနာက္ေနာင္ မွာလည္း ပုိ ၍မ်ားၿပားလာမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါ႔ေၾကာင္႔ ဒီတပတ္မွာေတာ့ ၿမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားနဲ႔ အေနာက္ႏုိင္ငံအမ်ဳိးသမီးမ်ားရဲ့ အခ်စ္ႏွင့္ မဂၤလာေဆာင္အၿမင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ကြာၿခားခ်က္ကုိသုံးသပ္တင္ၿပလုိက္ပါတယ္ ။

၁။ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာအေပၚ အခ်ိန္ေပးသုံးသပ္ၿခင္း

ၿမန္မာအမ်ဴိးသမီးမ်ားဟာ သံေယာဇဥ္ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ မိမိကုိ ေမတၱာစကားကမ္းလွမ္းသူ အမ်ဳိးသားအေပၚ၊ အထူးသၿဖင့္ အိမ္ေထာင္ၿပဳမည္ဟု ရည္ရြယ္သူမ်ားအေပၚ အခ်ိန္ယူ စဥ္းစားတက္ႀကတယ္။ သို႔မဟုတ္္ နီးစပ္ရာသူငယ္ခ်င္း မိဘေဆြမ်ဳိးမ်ားမွ တဆင့္ ထုိသူအေၾကာင္း နားလည္ေအာင္ေမးၿမန္းစံုစမ္းေလ႔ရွိၾကတယ္။ အေနာက္ ႏုိင္ငံအမ်ဳိးသမီးမ်ား မွာေတာ့ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာကုိ လုိလားသူမ်ားၿဖစ္ၾကၿပီး  မိမိကုိ ခ်စ္တဲ့သူအေပၚခ်က္ၿခင္း တုံ႔ၿပန္မႈမ်ားေပးေလ႔ရွိႀကတယ္။

ကြာၿခားခ်က္ကေတာ့  ၿမန္မာအမ်ဳိးသမီး ေတာ္ေတာ္မ်ားဟာ Collective Affirmation ဆုိတဲ့လူအမ်ားရဲ့ ေထာက္ခံမွု အေပၚအေၿခခံၿပီး ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာကုိ စတင္တုံ႔ၿပန္မွဳေပးေလ့ရွိၾကတယ္။  လက္တြဲဖို႔ ဆံုးၿဖတ္ၿပီးရင္လည္း တသက္လုံးေအးအတူပူအမွ် သစၥာရွိရွိ ေပါင္းသင္းသြားႏုိင္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ေလ့ရွိႀကတယ္။

အေနာက္ႏုိင္ငံအမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာေတာ့ Individual Choice ဆုိတဲ့ မိမိရဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈအေပၚအေၿခခံၿပီး တု႔ံၿပန္ေလ႔ရွိၾကတယ္။ တကယ္လုိ႔ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာၿပၿပီး လက္ထပ္ၿပီးခ်ိန္မွာ မထင္မွတ္သည့္ အိမ္ေထာင္ေရးဆုိင္ရာ ၿပသနာမ်ား ၿဖစ္လာပါကလည္း ေနာက္အိမ္ေထာင္ၿပဳရန္ ဝန္ေလးေလ့မရွိႀကပါ။

လုိရင္းတုိရွင္းေၿပာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ၿမန္မာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားရဲ့ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာ တုံ႔ၿပန္မွုကုိ ရႏုိင္ရန္ အုန္းသီးခြဲစားရသကဲ့သုိ႔စိတ္ရွည္ရၿပီး အေနာက္ႏုိင္ငံအမ်ဳိးသမီမ်ားအတြက္မူ ပန္းသီးကုိက္စားသည့္ ပုံစံမ်ဳိး ႏွင့္ ႏွုိဳင္းယွဥ္နုိင္ပါတယ္။  တကယ္လုိ႔မိမိအေပၚေမတၱာၿပလာသူကုိ ေရြးခ်ယ္သင့္မသင႔္ေလ႔လာခ်င္ရင္ေတာ့္ ဤဂႏၱ၀င္ေနရာမွာေလ့လာ ႏုိင္ပါတယ္။

၂။ မဂၤလာလက္ထပ္ထိမ္းၿမားၿခင္း အစီအစဥ္

ၿမန္မာလက္ထပ္ထိမ္းၿမားၿခင္း အစီအစဥ္ဟာ Kinship & Communal Celebration ဆုိတဲ့ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ မိဘ၊လူၾကီးေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ား၊ ရဟန္းဘုန္းႀကီးမ်ား၊ ေဗဒင္ ဆရာမ်ားနဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့ ပြဲအစီအစဥ္လုိ႔ေၿပာလုိ႔ရပါတယ္။ သတုိးသမီးႏွင့္သတုိးသားတုိ႔ရဲ႕ မဂၤလာပြဲသာမက နီးစပ္ရာ မိဘေဆြမ်ဳိးသူငယ္ခ်င္းမ်ား အားလုံးရဲ႕ မဂၤလာယူတဲ့ ေန႔႔ရက္လည္းၿဖစ္ပါတယ္။ လက္ထပ္ထိမ္းၿမားေတာ့မယ္လုိ႔ သစၥာၿပဳမယ့္ ခ်စ္သူနွစ္ဦးဟာ နွစ္ဖက္ရွိမိဘမ်ားကုိ အရင္ ဖြင္႔ၿပေလ႔ရွိၿပီး ေစ့စပ္ကမ္းလွမ္းမွဳအစီအစဥ္ကုိ သတုိးသားဘက္မွ မိဘမ်ားက သတုိးသမီးမိဘမ်ား ထံသြားၿပီး ပြဲအစီအစဥ္မ်ားကုိ တုိင္ပင္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။  ရက္ႏွံေရြးတဲ့ကိစၥမွာေတာ့ ေဗဒင္ဆရာဟာ သတုိးသား ႏွင့္ သတုိးသမီးမ်ားရဲ့ ေမြးရက္ ကုိ ၾကည့္ၿပီးေရြးေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ၿမန္မာလက္ထပ္ထိန္းၿမားပြဲဟာ ဘာသာေရး သုိ႔မဟုတ္ ထုံးတမ္းအစဥ္အလာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည္မုိ႔ ရက္ႏွံ လေရြးၿခင္းဟာ အင္မတန္အေရးႀကီးပါတယ္။

အေနာက္တုိင္း မဂၤလာအခမ္းအနာမ်ားမွာေတာ့ Individual Arrangement အေနနဲ႔႔ေၿပာလု႔ိ ရၿပီး မိမိႀကဳိက္နွစ္သက္ရာသင့္ေတာ္မည့္ ရက္ကုိ ေရြးၿပီး စီစဥ္တာမ်ားပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ဳိးမ်ားမွာ ခ်စ္သူႏွစ္ဦးဟာ သူတုိ႔ရဲ့ ေစ့စပ္လက္စြပ္မ်ား ကုိေတာင္ အစေတးခံၿပီးမဂၤလာမေဆာင္မည္ အေရးၾကီးသည့္ အိမ္ငွား၊တုိက္ခန္း၀ယ္ကိစၥမ်ား ႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းၿမားၿခင္း အစီစဥ္ကုိ အဓိကလုပ္ၾကပါတယ္။ ဘာသာေရး ဘုရားေက်ာင္း မွာလက္ထပ္တာကုိ အဓိက ဦးစားေပးၿပီး တရားရုံးမွာ လက္ထပ္တာကုိေတာ့ ဒုတိယေနရာမွာ ထားေလ့ရွိႀကတယ္။ ဧည့္ခံေကြ်းေမြးသည့္ အခ်ိန္မွာေတာ့ အခင္ဆုံးသူငယ္ခ်င္း သုိ႔မဟုတ္ သတုိးသား အရံမွ မဂၤလာ ေမာင္ႏွံ နွစ္ဦးအတြက္ ေကာင္းခ်ီးေပးလြာ ႏွင့္ ကဗ်ာသီခ်င္းမ်ား ရြတ္ဆုိေပးေလ့ရွိပါတယ္။ ၿမန္မာႏုိင္ငံ ဓေလ့ထုံတမ္းမွာဆုိရင္ေတာ့ သံဃာေတာ္မ်ားမွ ေကာင္းခ်ီးေပးၿခင္း အစီအစဥ္ႏွင့္ တူညီပါတယ္။

အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားမွ လက္ထပ္ထိိမ္းၿမားၿခင္းပြဲမ်ားဟာ နီးစပ္ရာ အခင္ဆုံးသူငယ္ခ်င္းမိဘေဆြမ်ဳိးမ်ားကုိသာ ဖိတ္ေခၚၿပီး တက္ေရာက္လာသည့္ ဧည့္သည္မ်ားကလည္း လက္ေဆာင္မ်ားကုိ ၁ပတ္၊ ၂ ပတ္မတုိင္မီ ႀကဳိတင္ပုိ႔ထားတာရွိပါတယ္။ ၿမန္မာ႔မဂၤလာေဆာင္မ်ားကဲ့သုိ႔ လက္ထပ္သည့္ေန႔မွာ ဧည့္သည္မ်ားလက္ေဆာင္ယူလာေလ့မရွိပါဘူး။ ပုိၿပီး စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတာကာေတာ့ အေနာက္ႏုိင္ငံ မဂၤလာေဆာင္ အခမ္းအနားမ်ားရဲ့ အဓိကအခ်က္မွာ ဘုရားေက်ာင္းအတြင္း လက္ထပ္ေပးသူဘုန္းၾကီးက မဂၤလာေဆာင္ဆုေတာင္းလြာရြတ္ဆုိၿခင္း ႏွင့္ ေကာင္းခ်ီးေပးၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။ သာမာန္အားၿဖင့္ ၁၀ မိနစ္ မွ ၁၅ မိနစ္သာၾကာပါတယ္။

ကြာၿခားခ်က္ကေတာ့ ၿမန္မာ မဂၤလာေဆာင္ပြဲမ်ား ဟာ လူအမ်ားႏွင့္ မဂၤလာယူသည့္ အခါသမယၿဖစ္ၿပီး အေနာက္ႏုိင္ငံလက္ထပ္ထိမ္းၿမားၿခင္းအစီအစဥ္မွာ အခင္ဆုံးမိဘေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ သာ က်င္းပသည့္ အခမ္းအနားၿဖစ္ပါတယ္။

ဤအခ်က္မ်ားဟာၿမန္မာၿပည္ႏွင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားရဲ့ ကြာၿခားခ်က္အခ်ဳိ႕ကုိ ကုိးကားတင္ၿပၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ခ်စ္သူမ်ားၿဖစ္ၿဖစ္ ခ်စ္တဲ့သူမ်ား အားလုံးရဲ့ႏွလုံးသားမွာ ၿဖစ္ခ်င္တဲ့ဆႏၵတခုကေတာ့ မိမိခ်စ္သူကုိ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေပးႏိုိင္ရန္ဆုိတဲ့ ဆႏၵႏွင့္ တစ္သက္လုံး သစၥာရွိစြာ ေပါင္းသင္းႏုိင္ရန္ၿဖစ္ပါတယ္။ ၿမန္မာလူငယ္မ်ားခ်စ္ၿခင္းေမတၱာႏွင့္ၿပည္႔သည့္ သာယာသည့္အိမ္ေထာင္ဆီသုိ႔ ဆက္လက္လွမ္းႏုိင္ၾကပါေစ။

ေရးသားသူ – Stephen Seng