အေလးအနက္ထားသင့္တဲ့ ကေလးငယ္တို႔၏ စကား

0
2075

မိဘေတြအေနနဲ႔ သင့္ကေလးငယ္ေတြေျပာတဲ့ အရာမွန္သမွ်ကို ဘယ္လိုအေၾကာင္းအရာပဲ ျဖစ္ေနပါေစ၊ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေသးငယ္တဲ့ စကားပဲၿဖစ္ေနပါေစ ဂရုတစိုက္ နားေထာင္ပါ။ ငယ္ရြယ္တဲ့အခ်ိန္ ေျပာတဲ့ အေသးအဖဲြေလးေတြကို အရးမၾကီးပါဘူးဆို္ၿပီး ဂရုတစိုက္ရိွမေနရင္ သူတို႔ၾကီးလာတဲ့အခ်ိန္ တကယ့္အေရးပါတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကိုလဲ ဖြင့္ဟတိုင္ပင္လာဖို႔ မေမွ်ာ္လင့္ပါနဲ႔။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႕အရြယ္နဲ႔သူတို႔ အရာအားလံုးက အေရးၾကီးေနတာမို႔ပါ။ – ကတ္သရငး္ အမ္ ဝဲေလ႔စ္ (Catherine M.Wallace)

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၲဝင္ မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

သေဘာတူရင္ စာေစာင္ကို Share လုိက္ပါ။