ျမန္မာလူမ်ိဳးတုိ႔ရဲ႕စိတ္ထားအလွ

ကၽြန္ေတာ္ တက္တူးထိုးရတာကို ႀကိဳက္တယ္။ နားကြင္းပန္ရတာကိုလည္း ႀကိဳက္တယ္။ Rock ဂီတကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္ရူးသြပ္တယ္။ လူငယ္ဆန္ဆန္၊ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေနရတာကို ႏွစ္သက္တယ္။

ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္ေခတ္ဆန္ဆန္ေနတာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ပရဟိတစိတ္၊ အမ်ိဳးသမီးေတြအေပၚ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ တန္ဖိုးထားတဲ့စိတ္က တျခားစီပါပဲ။

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္က single mother ေတြနဲ႔ သက္ငယ္မုဒိန္းျပဳက်င့္ခံရတဲ့ လူငယ္ေတြကို ျမန္မာ့ပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္းက အထင္မေသးဖို႔နဲ႔ အားလံုးဝိုင္းဝန္းကူညီေပးတဲ့ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ႀကီးတစ္ခု ျဖစ္လာေစဖုိ႔က ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ အဓိက ရပ္တည္ခ်က္ပါ။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏိုင္ငံႀကီးတစ္ခုလံုးကို တိုးတက္ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္တဲ့ေဆးဟာ “ ပညာေရး” လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ၁ဝဝ% ယံုၾကည္တယ္။

အဲ့ဒီယံုၾကည္ခ်က္အတြက္လည္း ကၽြန္ေတာ္ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကို “ပရဟိတေတြ ဘာလို႔ ဒီေလာက္လုပ္ေနတာလဲ”လို႔ ေမးရင္ ကၽြန္ေတာ့္အေျဖက တစ္ခုတည္းပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ့္ႏိုင္ငံကုိ သိပ္ခ်စ္လို႔ပါ။