သခြားသီးကို အသံုးျပဳၿပီး မ်က္ႏွာေပါင္းတင္နည္းမ်ား

0
377

သခြားသီးရဲ႕ အသားအေရထိန္းသိမ္းႏိုင္မႈစြမ္းရည္ကုိ တစ္ကမာၻလံုးက အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံထားၾကပါတယ္။ သခြားသီးဟာ အသားအေရနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ျပႆနာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္တာေၾကာင့္ သဘာဝ skincare လို႔ေတာင္ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ နည္းလမ္းေတြကေတာ့ သခြားသီးကို အသံုးျပဳၿပီး အသားအေရျပႆနာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ကုသနည္းျဖစ္ပါတယ္။