စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ သိမွတ္ဖြယ္ရာ

0
2481

၁။ လူမႈ ဆက္ဆံေရးကို အေကာင္းမြန္ဆံုး တည္ေဆာက္ပါ။

၂။ ဝန္ေဆာင္မႈေပးတဲ့အခါ ျပိဳင္ဘက္ကင္း ေနပါေစ။

၃။ ကိုယ္တာဝန္ယူထားတဲ့အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ပါ။

၄။ စံုစမ္းေမးျမန္းမႈေတြကို ဂရုတစုိက္ တု႔ံျပန္ပါ။

၅။ တီထြင္ဆန္းသစ္ပါ။

၆။ ေရွ႕တစ္လွမ္းတိုးဖို႔ အျမဲ ျပင္ဆင္ထားပါ။

၇။ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႔ အျမဲေလ့လာသင္ယူေနပါ။

၈။ ဘယ္ေတာ့မွ လြယ္လြယ္ အရွုံးမေပးပါနဲ႕

၉။ သင့္အျပံဳးေတြက တစ္ဆင့္ လူေတြကို စိတ္ခ်မ္းေျမ႕႔မႈေတြ မွ်ေဝပါ။

၉။ ကိုယ္စိတ္ပါဝင္စားတဲ့ အရာတစ္ခုကိုပဲ တစိုက္မတ္မတ္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ပါ။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၲဝင္ မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

Share ဖို႔မေမ့နဲ႔ေနာ္။