၉။ ေပ်ာ္စရာ အမွန္တရားေလးမ်ား

0
552

ျဗိတိသ်ွမွာရွိတဲ႔ အမ်ိဳး သမီးေတြဟာ သူတို႔သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ဆံပံုပံုစံ (၁၅၀)ထိ ေျပာင္းတတ္ၾကတယ္။