၈။ ေပ်ာ္စရာ အမွန္တရားေလးမ်ား

0
589

မိန္းကေလးေတြဟာ ေစ်းစစ္ရတာသိပ္ကို ဝါသနာၾကီးၾကတယ္။ သူတို႔ကို ေစ်းစစ္ဖို႔ လိုလို႔လားလို႔မေမးနဲ႔။ ေစ်းဝယ္တဲ့အခါ ေစ်းဆစ္တာ ဓမၼတာပဲလို႔ေျပာတတ္ၾကတယ္။