၇။ ေပ်ာ္စရာ အမွန္တရားေလးမ်ား

0
561

မိန္းမတစ္ေယာက္ အမ်ားဆံုး ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အၾကိမ္ေရဟာ (၆၉) ၾကိမ္ထိျဖစ္ပါတယ္။