၅။ ေပ်ာ္စရာ အမွန္တရားေလးမ်ား

0
599

သုေတသနျပဳခ်က္ေတြအရ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ရဲ႕ ပ်မ္းမွ် နာရီေပါင္း ၁၂၀ကို အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ မွန္ေရွ႕မွာ အခ်ိန္ကုန္တတ္ၾကပါတယ္။ တစ္ရက္မွာ အနည္းဆံုး ၅ၾကိမ္ မွန္ၾကည္႔ျဖစ္တဲ႔ သေဘာပါ။