၂၅။ ေပ်ာ္စရာ အမွန္တရားေလးမ်ား

0
578

ကမၻာေပၚရွိ အထိမ္းအမွတ္ ေန႔မ်ားအနက္ ခ်စ္သူမ်ားေန႔သည္ ဒုတိယ လူၾကိဳက္အမ်ားဆံုးေန႔ ျဖစ္သည္္။