၂၃။ ေပ်ာ္စရာ အမွန္တရားေလးမ်ား

0
538

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ Valentine ပန္းစည္းလက္ခံရရွိသူ မိန္းကေလး ၁၅% ေလာက္ဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ျပန္ေပးၾကသူေတြပါ။