၂၁။ ေပ်ာ္စရာ အမွန္တရားေလးမ်ား

0
546

မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ ခ်စ္သူမ်ားေန႔မွာ သပိတ္လြယ္ငွက္ေလး ပ်ံသန္းေနတာ ေတြ႔တယ္ဆို သူမ သေဘၤာသားနဲ႔ လက္ထက္ရလိမ့္မယ္လို႔ ေရွးက အယူရွိခဲ့ ၾကပါတယ္။