၂၀။ ေပ်ာ္စရာ အမွန္တရားေလးမ်ား

0
527

(၂၄) နာရီအတြင္း လူတစ္ေယာက္ဟာ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ဟန္းဖုန္းကို အၾကိမ္(၃၀၀)ေလာက္ ၾကည့္ျဖစ္ပါတယ္။