၁၉။ ေပ်ာ္စရာ အမွန္တရားေလးမ်ား

0
577

မိန္းကေလးအမ်ားစုဟာ လူတစ္ေယာက္ကို (၃၄) မိနစ္ၾကာ စကားေျပာျပီးတာနဲ႔ အဲဒီလူနဲ႔ ေရွ႕ဆက္ေပါင္းလို႔ရမရ အကဲခတ္ႏိုင္ၾကပါတယ္။