၁၈။ ေပ်ာ္စရာ အမွန္တရားေလးမ်ား

0
589

ေန႔လည္ဘက္ တေရးတေမာ အိပ္စက္ျခင္းက မွတ္ညဏ္ကိုပိုမို အားေကာင္းေစျပီး ႏွလံုးေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ေျခေတြကို ေလ်ာ့ခ်ေပးပါတယ္။