၁၆။ ေပ်ာ္စရာ အမွန္တရားေလးမ်ား

0
493

ေန႔စဥ္ အစာမစားခင္ ေရ(၂)ခြက္ ေသာက္သံုးျခင္းက (၁၂) ပတ္အတြင္း အေလးခ်ိန္ (၄.၅)ေပါင္ထိ ေလ်ာ့က်ႏိုင္ပါတယ္။