၁၄။ ေပ်ာ္စရာ အမွန္တရားေလးမ်ား

0
584

(၁၅)မိနစ္တာ ရယ္ေမာလိုက္ျခင္းဟာ (၂) နာရီၾကာ အိပ္စက္ျခင္းနဲ႔ ညီမွ်ပါတယ္။