၁၀။ ေပ်ာ္စရာ အမွန္တရားေလးမ်ား

1
716

မိန္းမတစ္ေယာက္ဟာ တစ္ႏွစ္အတြင္း ပ်မ္းမွ်ငိုတဲ့အၾကိမ္ေရ (၃၀) ကေန (၆၄)  ၾကိမ္ထိရွိပါတယ္။

ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ကေတာ့ (၆) ၾကိမ္ကေန (၁၇) ၾကိမ္ထိရွိပါတယ္ ။

1 COMMENT

Comments are closed.