၃ – ေပ်ာ္စရာ အမွန္တရားေလးမ်ား

0
699

အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ဟာ ဘဝသက္တမ္းရဲ႕ တစ္ႏွစ္စာ အခ်ိန္ကုိ ဘာဝတ္ရမလဲ စဥ္းစားရင္း အခ်ိန္ကုန္ေလ႔ရွိပါတယ္။