ေဆြးေႏြးဖလွယ္ ဂႏၳဝင္ထက္ဝယ္။

အျမင္ေလးေတြ ေဝမွ်ၿပီး ဗဟုသုတေလးေတြကို ဖလွယ္ၾကရေအာင္ စာဖတ္ပရိသတ္တို႔ေရ….။