အမ်ိဳးသမီးမ်ား သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာအေၾကာင္း သိထားသင့္သည့္အခ်က္မ်ား

0
2469

သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာေရာဂါဟာ အျဖစ္မ်ားျပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ခ်ိန္းေျခာက္မႈတစ္ခုလိုျဖစ္ေနပါတယ္။ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာေရာဂါ ကိုေၾကာက္စရာေရာဂါတစ္ခု အျဖစ္သတ္မွတ္ျပီး လ်စ္လ်ဴရႈမထားၾကဘဲ ပံုမွန္စစ္ေဆးေနၾက စမ္းသပ္မႈတစ္ခုလို စစ္ေဆးၾကျပီး ၾကိဳတင္ကာကြယ္ၾကမယ္ဆိုရင္ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာေရာဂါဟာ ေမွးမိန္ေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာပါ။

သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ အမ်ားစုမွာ ေရယုန္ျဖစ္တတ္တဲ့ ဗိုင္းရပ္စ္တစ္မ်ဳိး Human papilloma Virus (ေခၚ)HPV ကူးစက္ခံရ၍ ျဖစ္သည္။ HPV ကိုလိင္ဆက္ဆံျခင္းမွ ကူးစက္ေစႏိုင္ပါသည္။ HPV ပိုးေပါင္းမ်ားစြာရွိသည့္အနက္ အမ်ိဳးအစားအားလံုးသည္ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ မျဖစ္ေစႏိုင္ပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာပိုးမ်ားသည္ လိင္အဂၤါတြင္ႂကြက္ႏို႔ျဖစ္ေစႏိုင္ျပီး အခ်ိဳ႕ပိုးမ်ားမွာ မည္သည့္ေရာဂါလကၡဏာမွမျပပါ။ ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏဝင္ မဂဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ ျဖစ္ပြားႏန္းတိုးေစေသာအေၾကာင္းမ်ား

–      အရြယ္မတိုင္မွီ လိင္ဆက္ဆံျခင္း

–      လူအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံျခင္း

–      အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစေသာ လိင္ဆက္ဆံသည့္အေလ့အထမ်ား ရွိျခင္း

–      HPV ကာကြယ္ေဆး ထိုးမထားျခင္း

–      ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးသူမ်ား (ေဆးလိပ္မွဓာတုပစၥည္းမ်ားသည္ ေသြးထဲသို႔စီး၀င္ကာ ခႏၶာကိုယ္ထဲက ဆဲလ္မ်ားကို ထိခိုက္ေစပါသည္။ HPV ပိုးကူးစက္ခံရေသာ ေဆးလိပ္ေသာက္သူမ်ားသည္ ေဆးလိပ္မေသာက္သူမ်ားထက္ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပြားႏႈန္း ၂ဆပို၍ ျမင့္မားေစပါသည္။)

–      ခုခံအားက်ဆင္းေနျခင္း

–      ေပါင္းစပ္သေႏၶတားေဆးမ်ားကို ၈ႏွစ္အထက္ကာလၾကာျမင့္စြာ မွီ၀ဲျခင္း

–      တကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းမႈမရွိျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။

 

ေရာဂါလကဏာမ်ား

–      ရာသီစက္၀န္း အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ျခင္း

–      လိင္ဆက္ဆံရာတြင္ နာက်င္ျခင္း၊ ေသြးထြက္ျခင္း

–      အမ်ိဳးသမီးအဂၤါမွ ေသြးစမ်ားထြက္ျခင္း

–      အမ်ိဳးသမီးအဂၤါမွ ပန္းေရာင္သန္းေသာ၊ အညိုေရာင္သန္းေသာ၊ အန႔ံဆိုးေသာ အရည္မ်ား ဆင္းျခင္း တို႔ျဖစ္ပါသည္။

သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာသည္ အူမ်ား၊ ဆီးအိမ္၊ အဆုတ္ႏွင့္ အသည္း မ်ားကိုပ်ံ႕ႏွံ႔ေစႏိုင္ပါသည္။

ေရာဂါမျဖစ္ေစရန္ၾကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း

သင့္တြင္ HPV ေရာဂါပိုး ကူးဆက္ခံရျခင္းရွိမရွိသိေစရန္ ပတ္စမိီးယား တက္စ္(Pap-smear test) ဟုေခၚေသာသားအိမ္ေခါင္းပံုမွန္စစ္ေဆးျခင္းျပဳလုပ္ပါ။ ေရာဂါပိုးမရွိပါက HPV ကာကြယ္ေဆးထိုးထားၾကပါ။ ယေန႔ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာေ၀ဒနာ ခံစားေနရေသာ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုသည္ Pap-smear test ကိုပံုမွန္ မစစ္ေဆးခဲ့၍ ျဖစ္ပါသည္။

ေရာဂါရွာေဖြျခင္း

သင့္တြင္ေရာဂါရွိမရွိ စစ္ေဆးရန္ နီးစပ္ရာေဆးခန္းသို႔သြားေရာက္ ေဆြးေႏြးပါ။ Pap-smear test ကိုျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သင့္တြင္ သံသယျဖစ္ဖြယ္အေျဖ ထြက္လာပါက ဆရာ၀န္မွ အျခားစမ္းသပ္မႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ စမ္းသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ကင္ဆာျဖစ္ေပၚမႈအဆင့္ကို အေျဖထုတ္ေပးႏိုင္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ကင္ဆာ၏အရြယ္အစားႏွင့္ အျခားမည္သည့္ေနရာမ်ားကို ကူးစက္ျခင္း၊ ကူးစက္မႈမရွိျခင္းမ်ားကို သိရွိေစႏိုင္ပါသည္။ သို႔မွသာ ဆရာ၀န္မွ ဆက္လက္ျပီး ကုသမႈေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။

ေရာဂါကုထံုးမ်ား

သင့္တြင္ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာရွိေနလွ်င္ သင္၏ေရာဂါ အေျခအေနကို သက္ဆိုင္ရာဆရာ၀န္ ႏွင့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။ ဆရာ၀န္မ်ားမွ ကင္ဆာျဖစ္ေပၚမႈအဆင့္၊ ကုသလွ်င္ေပ်ာင္ကင္းႏိုင္ေသာရာခိုင္ႏႈန္း၊ အျခားေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားကို အေသးစိတ္ရွင္းျပေပးပါလိမ့္မည္။ ျပီးလွ်င္ေရာဂါကုသႏိုင္ရန္ အဓိကရည္ရြယ္ျပီး မည္သည့္နည္းလမ္းမ်ိဳးျဖင့္ ကုသႏိုင္သည္ကိုလည္း ေဆြးေႏြးရပါမည္။

ခြဲစိတ္ကုသျခင္း၊ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ျဖင့္ကုသျခင္း၊ ဓာတ္အပ္စိုက္ကုသျခင္း၊ Chemotherapy (ေခၚ) Chemo ေဆးသြင္းကုသျခင္း စသည့္နည္းလမ္းမ်ားအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ကုသႏိုင္ပါသည္။ ေရာဂါအေျခအေန (ဥပမာ-မိမိ၏မူလက်န္းမာေရးအေျခအေန၊ ကင္ဆာျဖစ္ေပၚမႈအဆင့္ ႏွင့္ ကင္ဆာ၏အရြယ္အစားမ်ား) ေပၚမူတည္ျပီး ကုထံုးမ်ားသတ္မွတ္မည္ျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာေရာဂါဆိုသည္မွာ ေစာစီးစြာသိလွ်င္ ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ကုသႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ိဳးျဖစ္သျဖင့္ ကၽြန္မတို႔ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ပံုမွန္စစ္ေဆးမႈခံယူျပီး၊ ကာကြယ္ေဆးမ်ားထိုးထားရန္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္လိုက္ပါသည္။

သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာေရာဂါ မွေပ်ာက္ကင္းလြတ္ေျမာက္လာသူ တစ္ဦးအေၾကာင္းကို မွတ္သားဖြယ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

 

Tamika F.

အသက္ ၃၅ ႏွစ္အရြယ္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသူ အမ်ိဳးသမီး

အသက္ ၂၅ ႏွစ္တြင္ ကင္ဆာေရာဂါရွိေနေၾကာင္းသိရွိ

ကၽြန္မအသက္၂၅ႏွစ္မွာ ကၽြန္မ Washington DC ျမိဳ႕တြင္ရုပ္သံထုတ္လုပ္သူအေနနဲ႔ အလုပ္လုပ္ရင္း ေပ်ာ္ရႊင္စြာေနထိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မက်န္းမာတယ္လို႔ ခံစားရျပီး ပံုမွန္ျပဳလုပ္ေနက် Pap-smear test ကိုႏွစ္အနည္းငယ္ေက်ာ္ၾကာ မျပဳလုပ္ခဲ့ပါဘူး၊ ျပီးမွလုပ္ရင္လည္းရတာပဲဆိုျပီး အခ်ိန္ဆြဲေနခဲ့မိတယ္။

ေနာက္ဆံုး ကၽြန္မသြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ေတာ့ ကၽြန္မအရမ္းကိုထိတ္လန္႔ခဲ့ရတယ္၊ ကၽြန္မမွာ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာေရာဂါ ရွိေနျပီတဲ့၊ ၀မ္းနည္းပက္လက္ျဖစ္ခဲ့ရျပီး မယံုၾကည္ႏိုင္ခဲ့ဘူးေလ၊ ဒီေရာဂါမ်ိဳးျဖစ္ဖို႔ ကၽြန္မဟာက်န္းမာျပီးငယ္ရြယ္ေသးတယ္ လို႔ခံစားခဲ့ရတယ္။

ကၽြန္မရဲ႕ဆရာ၀န္က ကၽြန္မကိုသားအိမ္တစ္ခုလံုး ျဖတ္ထုတ္ဖို႔အၾကံျပဳခဲ့ပါတယ္၊ ဒီလိုလုပ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္မအျမဲေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ရတဲ့ ကေလးယူဖို႔က မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူးေလ၊ အျခားနည္းလမ္းေတြရွာလို႔မရတဲ့ အဆံုးမွာ ကၽြန္မသားအိမ္ထုတ္ပစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဆက္လက္ျပီး ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကုထံုးႏွင့္ Chemo ေဆးသြင္းကုသျခင္း တို႔ကိုခံယူခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မစိတ္ဓာတ္အလြန္က်ခဲ့ေသာ္လည္း မိသားစု ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းေတြရဲ႕အားေပးမႈနဲ႔ ကုသျခင္းျပီးဆံုးခဲ့ပါတယ္။

အခုကၽြန္မမွာ ကင္ဆာေရာဂါမရွိေတာ့ပါဘူး၊ ကၽြန္မေပ်ာ္ရႊင္ေနရပါျပီ၊ ကၽြန္မသင္ခန္းစာရလိုက္တာကေတာ့ ပံုမွန္စစ္ေဆးမႈရဲ႕အေရးပါျခင္းပဲ၊ အကယ္၍ကၽြန္မသာ Pap-smear test ကိုမျပဳလုပ္ခဲ့လွ်င္ ကၽြန္မရဲ႕ေရာဂါအေျခအေနက ဆိုးရြားေနခဲ့မွာပါ။

ကၽြန္မ အခုလို Pap-smear test ရဲ႕ရလဒ္ထူးေတြကို မွ်ေ၀ေပးရတာ ေက်နပ္မိပါတယ္၊ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ကစျပီး HPV ေရာဂါပိုးႏွင့္ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာေရာဂါ အေၾကာင္း အခမဲ့ျဖန္႔ေ၀ေပးတဲ့ Tamika & Friends ဆိုတဲ့အဖြဲ႔အစည္းကို ကၽြန္မတည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။

ကၽြန္မ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားလံုးကို ကၽြန္မရခဲ့တဲ့အေတြ႕အၾကံဳကေန သင္ခန္းစာယူျပီး ပံုမွန္စစ္ေဆးၾကဖို႔ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္လိုက္ပါတယ္။

အ​ေတြးအေခၚမ်ားကို  မွ်​ေဝ​ေပးတယ္​ဆိုတာ ဂရုစိုက္​လို႔ပါပဲ။​ ​ေအာက္​ပါ ​Facebook​ SHARE button ​ေလးကို တစ္​ခ်က္​ႏွိပ္​ၿပီး သူငယ္​ခ်င္​း​ေတြကို ဘယ္​​ေလာက္​ဂရုစိုက္​တယ္ဆိုတာ ​ေဖာ္​ျပလိုက္​ပါ။ LIKE လုပ္ရန္လည္းမေမ.ပါနဲ.ေနာ္​။