ႏွစ္ပတ္လည္ ရတုသဘင္ေတြအတြက္ အထိမ္းအမွတ္ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား

0
350

မဂၤလာႏွစ္ပတ္လည္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေမြးေန႔ႏွစ္ပတ္လည္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ႏွစ္ပတ္လည္ဂုဏ္ျပဳလက္ေဆာင္အျဖစ္ ရတနာပစၥည္းေလးေတြ လက္ေဆာင္ေပးခ်င္တယ္ဆိုရင္ သူ႔ရဲ႕ ႏွစ္ပတ္လည္အလိုက္ ေပးသင့္တဲ့ ရတနာေလးေတြ ရွိပါတယ္။

၁။ ပထမဆံုးႏွစ္ပတ္လည္ (စကၠဴရတု) အတြက္ ဘာေက်ာက္မ်က္မွမပါဘဲ ေရႊခ်ည္းသက္သက္လုပ္ထားတဲ့ လက္ဝတ္ရတနာကို ေပးပါ။

၂။ ၂ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ (ဂြမ္းရတု)အတြက္ ဥေဒါင္ေက်ာက္ (garnet) နဲ႔ သြန္းလုပ္ထားတဲ့ ရတနာကို ေပးပါ။

၃။ ၃ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ (သားေရရတု) အတြက္ ပုလဲ နဲ႔ သြန္းလုပ္ထားတဲ့ ရတနာကို ေပးပါ။

၄။ ၄ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ (ပိုးရတု) အတြက္ အျပာေရာင္ဥႆဖရား နဲ႔ သြန္းလုပ္ထားတဲ့ ရတနာကို ေပးပါ။

၅။ ၅ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ (သစ္သားရတု) အတြက္ နီလာေက်ာက္မ်က္နဲ႔ သြန္းလုပ္ထားတဲ့ ရတနာကို ေပးပါ။

၆။ ၆ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ (သၾကားရတု) အတြက္ ခရမ္းစြဲေက်ာက္မ်က္နဲ႔ သြန္းလုပ္ထားတဲ့ ရတနာကို ေပးပါ။

၇။ ၁ဝ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ (သံျဖဴရတု) အတြက္ စိန္နဲ႔ သြန္းလုပ္ထားတဲ့ ရတနာကို ေပးပါ။

၈။ ၁၂ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ (ခ်ည္ရတု) အတြက္ ေက်ာက္စိမ္းနဲ႔ သြန္းလုပ္ထားတဲ့ ရတနာကို ေပးပါ။

၉။ ၁၅ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ (သလင္းရတု) အတြက္ ပတၱျမားနဲ႔ သြန္းလုပ္ထားတဲ့ ရတနာကို ေပးပါ။

၁ဝ။ ၁၆ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္အတြက္ ေျပာင္ေခါင္းစိမ္းေက်ာက္မ်က္နဲ႔ သြန္းလုပ္ထားတဲ့ ရတနာကို ေပးပါ။

၁၁။ ၂ဝ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ (ေၾကြရတု) အတြက္ ျမေက်ာက္နဲ႔ သြန္းလုပ္ထားတဲ့ ရတနာကို ေပးပါ။

၁၂။ ၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ (ေငြရတု) အတြက္ ေငြနဲ႔ သြန္းလုပ္ထားတဲ့ ရတနာကို ေပးပါ။

၁၃။ ၃ဝ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ (ပုလဲရတု) အတြက္ ပုလဲနဲ႔ သြန္းလုပ္ထားတဲ့ ရတနာ (ပုလဲဆြဲႀကိဳးရွည္) ကို ေပးပါ။

၁၄။ ၃၅ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ (ေက်ာက္စိမ္းရတု) အတြက္ ျမေက်ာက္နဲ႔ သြန္းလုပ္ထားတဲ့ ရတနာကို ေပးပါ။

၁၅။ ၄ဝ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ (ပတၱျမားရတု) အတြက္ ပတၱျမားနဲ႔ သြန္းလုပ္ထားတဲ့ ရတနာကို ေပးပါ။

၁၆။ ၄၅ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ (နီလာရတု) အတြက္ နီလာအျပာရင့္ရင့္နဲ႔ သြန္းလုပ္ထားတဲ့ ရတနာကို ေပးပါ။

၁၇။ ၅ဝ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ (ေရႊရတု) အတြက္ ေရႊစင္သီးသန္႔နဲ႔ သြန္းလုပ္ထားတဲ့ ရတနာကို ေပးပါ။

၁၈။ ၅၅ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ (ျမရတု) အတြက္ spinel ေက်ာက္မ်က္နဲ႔ သြန္းလုပ္ထားတဲ့ ရတနာကို ေပးပါ။

၁၉။ ၆ဝ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ (စိန္ရတု) အတြက္ စိန္ျဖဴပြင့္နဲ႔ သြန္းလုပ္ထားတဲ့ ရတနာကို ေပးပါ။

၂ဝ။ ၇ဝ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ (ေရႊျဖဴရတု) အတြက္ ပလက္တီနမ္ (သို႔) ေရႊျဖဴသီးသန္႔နဲ႔ သြန္းလုပ္ထားတဲ့ ရတနာကို ေပးပါ။

၂ဝ။ ၇၅ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ (ဒုတိယစိန္ရတု) အတြက္ နီလာနဲ႔ စိန္ကို ေပါင္းစပ္သြန္းလုပ္ထားတဲ့ ရတနာကို ေပးပါ။

၂၁။ ၉ဝ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ (နဝရက္ရတု) အတြက္ နဝရက္ကိုးပါးနဲ႔ စီျခယ္သြန္းလုပ္ထားတဲ့ ရတနာကို ေပးပါ။

ႏွစ္ပတ္လည္ဂုဏ္ျပဳပြဲလက္ေဆာင္အျဖစ္ ရတနာပစၥည္းေလးေတြကို လက္ေဆာင္ေပးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ Thida Gems ကို သာ အေရာက္သြားလိုက္ပါ။ Thida Gems မွာ ျမန္မာ့တြင္းထြက္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ိဳးစံုကို ေစ်းႏႈန္းအရည္အေသြး အာမခံခ်က္နဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးေနပါတယ္ရွင္။

ဂႏၳဝင္စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားအတြက္ အသံုးဝင္ေစမယ့္ ဗဟုသုတစာေစာင္ေလးကို Thida Gems နဲ႔ ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွ ပူးေပါင္းတင္ဆက္သည္။