မိန္းမတစ္ေယာက္အားကိုးထိုက္ေသာ စစ္မွန္ေသာအလွတရားမ်ား

0
1084

၁။ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈအျပည့္အဝရွိျခင္း။

၂။ ရည္မွန္းခ်က္ၾကီးျခင္း။

၃။ မိမိ၏ဆႏၵမ်ားကိုရဲရဲဝ့ံဝံ့ထုတ္ေဖာ္ေျပာရဲျခင္း။

၄။ သစၥာေစာင့္သိတတ္ျခင္း။ ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၲဝင္ မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

၅။ ဥာဏ္ပညာၾကီးမားျခင္း။

၆။ မိမိကိုယ္ကိုသာ အားကိုးတတ္ျခင္း။

၇။ မိမိလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ျခင္း။

၈။ မိမိပတ္ဝန္းက်င္ရွိလူမ်ားကို ေဖးမကူညီတတ္ျခင္း။